Modele Realnej Atrybucji

Realna Atrybucja powstała, by umożliwić reklamodawcom pełną kontrolę nad optymalizacją kampanii, poprzez wynagradzanie wszystkich wydawców zaangażowanych w ścieżkę zakupową użytkownika. Niezależnie od tego, czy inicjują, asystują, czy konwertują transakcję. Pięć modeli atrybucyjnych i ustawienia niestandardowe pozwalają reklamodawcom na wzmocnienie najbardziej wartościowych kanałów i narzędzi promocyjnych. Poprzez odpowiednie wynagradzanie wydawców maksymalizowany jest wynik całego programu afiliacyjnego.

Ostatni touchpoint

Ostatni touchpoint

Tradycyjny model, w którym ostatni touchpoint otrzymuje całą prowizję. Całkowicie konfigurowalny, poprzez zastosowanie wyjątków dla konkretnych typów witryn.
Pierwszy Touchpoint

Pierwszy Touchpoint

Pierwszy touchpoint otrzymuje całą prowizję. Przydatny, jeśli celem kampanii jest zwiększanie promocji przez zasięgowych wydawców.  Idealna strategia dla marek budujących brand.
Model liniowy

Model liniowy

Model, który w równym stopniu wynagradza wszystkich wydawców na ścieżce. Sprawdza się w  kampaniach wymagających interakcji z klientem na całej ścieżce zakupu.
Rozkład czasowy

Rozkład czasowy

Model, w którym touchpointy znajdujące się bliżej konwersji mają większy udział w  prowizji. Najbardziej odpowiedni dla produktów wrażliwych na ceny oraz krótkoterminowych promocji.
Pozycyjny

Pozycyjny

Przydatny, jeśli cenisz zarówno wydawców, którzy zapoznają klientów z marką, jak i tych dostarczających ostateczny impuls do zakupu. Doskonale sprawdza się w kampaniach produktów o dłuższym procesie decyzyjnym.
Model Niestandardowy

Model Niestandardowy

Stwórz perfekcyjnie dopasowany model niestandardowy i nadaj wagę wybranym elementom. Od segmentu rynku, po rodzaj strony, czy kategorię - jesteś w stanie dostosować model i uwzględnić własne kanały oraz wszystkie wyjątki.

Niezawodny Model Niestandardowy

Stwórz idealnie dostosowany model, kładąc nacisk na kluczowe elementy. Wybierz elementy, które chcesz uwzględnić i ich względną wartość zgodnie z celami kampanii.  Wprowadź dodatkowe zasady podziału prowizji dla poszczególnych typów witryn lub kategorii, określając wartość dodaną wydawców.

Position

Time-Decay
Linear
Position Based

Element pozycji

Dzięki przypisywaniu wartości do pozycji na ścieżce, wydawcy otrzymają konkretną część prowizji za to, w  jakiej funkcji występują: inicjującej, asystującej czy konwertującej.

Type

Blogs
Price Comparision
Content
Voucher
Cashback

Element typu

Dzięki tym ustawieniom możliwe jest nadawanie wagi określonym typom witryn. Pozwala to na określenie priorytetu poszczególnych typów stron, bez wykluczania pozostałych wydawców.

Category

Fashion
Travel
News
Financial
Other

Element kategorii

Optymalizuj zasięg u wydawców tematycznych, przypisując odpowiednią wagę do kategorii strony. Stwórz atrakcyjny model dla wydawców targetujacych zdefiniowaną grupę docelową.

Typowa ścieżka zakupu

Konsumenci w trakcie ścieżki zakupu trafiają na strony różnych wydawców. Dzięki atrybucji, ich wysiłki zostają odpowiednio wynagrodzone, czego rezultatem jest większa promocja i lepsze wyniki.

Wyższe dochody, nowe kanały

Marketing efektywnościowy polega na wynagradzaniu wydawców za ich zaangażowanie, dotychczas jednak prowizja naliczana była tylko w przypadku generowania transakcji z tzw. “last-click”. Przypisywanie prowizji w programie afiliacyjnym do wielu touchpointów otwiera nowe możliwości ekspozycji marki, a każdy zaangażowany wydawca otrzymuje prawo do wynagrodzenia.

Wzrost wyników

Dzięki atrybucji wartość ROI wydawców wzrasta, co motywuje ich do intensywnej promocji, generowania większego ruchu i liczby transakcji w kampaniach.

Sprawiedliwy podział

Zapewnij sprawiedliwe wynagradzanie wydawców zaangażowanych w promocję kampanii. Tylko Realna Atrybucja gwarantuje wydawcom osiągnięcie odpowiedniego wynagrodzenia.

Wartość dodana

Masz pełną kontrolę nad podziałem prowizji między określonymi typami i kategoriami witryn oraz ich pozycjami (włączając display).

Pełna transparentność

Testuj różne scenariusze i stwórz najbardziej efektywny model. Dodawaj nowe elementy bez ograniczeń, nie naruszając transparentności, zarówno po stronie wydawcy, jak i reklamodawcy.

Branżowe ściągawki

Czas na Turystykę

Wydaje się oczywiste, że każdy wydawca w tej typowej ścieżce zakupowej odgrywa ważną rolę – od inicjacji w początkową fazie planowania, aż do chwili rezerwacji wyjazdu.
Pobierz borszurę

Profesjonalne Usługi

Podjęcie decyzji w sektorze usług wymaga głębokiej wiedzy. Konsumenci spędzają czas na poszukiwaniu szczegółowych informacji, umożliwiających im podjęcie decyzji.
Pobierz borszurę

Porozmawiajmy o Telekomach

Telekomowi reklamodawcy mogą obecnie identyfikować partnerów, którzy mają możliwość dotarcia do klientów na wczesnym etapie poszukiwania oferty oraz odpowiednio ich wynagrodzić.
Pobierz borszurę

Satysfakcjonujące Zakupy

Od mody po artykuły gospodarstwa domowego. Pula aktywnych wydawców stosujących szeroki narzędzi promocji jest niemal nieskończona. Nagradzaj wydawców za wysiłek wkładany w informowanie i zachęcanie konsumentów do zakupów.
Pobierz borszurę

Wysoka Jakość w Finansach

Szeroki wybór produktów finansowych przyciąga wyedukowanych konsumentów. Decyzję podejmują często pod wpływem e-maili i opinii, a ich droga do zakupu jest kręta i obejmuje wiele kanałów.
Pobierz borszurę

Agencje

Chcesz zapewnić prawdziwą efektywność markom, które reprezentujesz? Realna Atrybucja daje reklamodawcom możliwość ważenia elementów najbardziej istotnych w generowaniu większych przychodów.
Skontaktuj się znami!

Zaczynamy

Ustal swoje cele i zdefiniuj model
Zwiększ znaczenie wydawców należących do określonych kategorii, zwiększając ich  wagę w  Modelu Atrybucji. Współpracuj z account managerem, aby określić model atrybucyjny, idealnie realizujący twoje cele.
Nawiąż kontakt z bazą wydawców
Kiedy określisz już swój model i jest on gotowy do wdrożenia, upewnij się, że wydawcy o tym wiedzą. Masz prawdziwą przewagę konkurencyjną! Ci, których uznasz za kluczowych, szybko zwiększą ROI – upewnij się więc, że są gotowi do współpracy.
Monitoruj i optymalizuj
TradeTracker umożliwia wzbogacenie modelu atrybucji dodatkowymi funkcjami, takimi jak dodawanie prowizji CPC lub CPM dla wybranych wydawców, aby zwiększyć ich zaangażowanie w kampanii.

Gotowy by dołączyć do rewolucji?