Modeller for Real Attribution

Real Attribution er utviklet for å gi annonsører full kontroll ved optimalisering av kampanjer som belønner alle publishere som er involvert i transaksjonen; enten de initierer, assisterer eller konverterer. Fem forhåndsdefinerte og en justerbar modell gir annonsøren mulighet til å verdsette elementer som har betydning. Slik kan resultater forbedres gjennom mer inspirerende og fristende kampanjer som belønner alle deltagere i prosessen.

Siste berøringspunkt

Siste berøringspunkt

Den klassiske “siste berøringspunkt får alt” modellen. Fullstendig justerbar ved å bruke unntak for bestemte nettstedstyper og godt passende for typiske kjøpstransaksjoner.
Første berøringspunkt

Første berøringspunkt

Første berøringspunkt får alt. Nyttig ved fokus på økt trafikk og promotering av publishere med stor rekkevidde. God strategi for merker som ønsker vekst.
Lineær modell

Lineær modell

Modell som verdsetter alle involverte publishere likt. Passer godt for kampanjer som krever deltagelse fra kjøperen gjennom hele prosessen.
Tidsbasert

Tidsbasert

Modell som belønner publishere tett opp mot konverteringsøyeblikket. Passer typisk for butikker med prissensitive produkter og tilbud med kort varighet.
Posisjonsbasert

Posisjonsbasert

Nyttig hvis du verdsetter publishere som introduserer din merkevare for forbrukere. Passer for kampanjer der beslutningsprosessen tar mer tid.
Justerbar modell

Justerbar modell

Skreddersy en modell som vektlegger de elementene som er vesentlige. Ved valg av merkedssegment, sidetype og -kategori, kan du skreddersy en modell som inkluderer unntak og egne kanaler.

En Kraftig Justerbar Modell

Vektlegg elementer som er mest viktig for deg og få modellen nåløyetilpasset. En kraftig løsning som tillater ekstra verdiparametere for sidetyper eller -kategorier slik at du får utnyttet verdien av alle publisheraktiviter. Definer elementene som skal inkluderes, og deres relative verdi opp mot dine mål for kampanjen.

Position

Time-Decay
Linear
Position Based

Posisjonsfaktor

Ved å gi posisjon en verdi, kan publishere tilskrives en del av den totale provisjonen, for deres deltagelse i initiering, assistering og konvertering i akkurat denne transaksjonen.

Type

Blogs
Price Comparision
Content
Voucher
Cashback

Sidetypefaktor

Sidetypefaktoren tilskriver en del av provisjonen til sitetypen som er involvert. Her gis det anledning til å prioritere en sidetype over en annen, uten å måtte ekskludere en kategori publishere.

Category

Fashion
Travel
News
Financial
Other

Kategorifaktor

Nå en optimal del av dine publisheres publikum, ved å gi relativ verdi til deres aktive kategorier. Lag en tiltrekkende modell for de publishere som matcher din definerte målgruppe.

En typisk kundereise

Forbrukere er innom en rekke publishere på veien til en handel. Nå kan disse besøkene belønne aktørene adekvat. Dette gir bedre promotering og resultater.

Nye kanaler – bedre bunnlinje

Resultatbasert markedsføring handler egentlig om belønning av publishers innsats. Slik det har vært hittil, skjer dette via siste klikk. Nå er det slutt på det! I en affiliatekanal, vil det å kunne gi provisjon til flere berøringspunkt, skape unike muligheter for brandbuilding, siden alle involverte publishere kan belønnes.

Øk resultatene

Takket være belønningsmodellen, vil publishers ROI øke, som igjen gir økt trafikk og flere transaksjoner på din kampanje.

Rettferdig fordeling

Gi alle publishere for deres promotering! De arbeider hardt for å skape transaksjoner, og Real Attribution gir motiverende belønning.

Tillagt verdi

Du kan tilskrive alle dine salgskostnader til bestemte kategorier, posisjoner eller kanaler inkludert display. Slik får du mest igjen for pengene.

Full transparens

Utvid belønningsmodellen så mye du ønsker ved å implementere forskjellige elementer. Dette skjer uten å kompromittere synligheten, hverken på publishers eller annonsørens side.

Bransjekunnskap

Tid for Reiseliv

Det fremkommer tydelig at mange publishere har en vesentlig rolle i den reisendes bestillingsprosess, helt fra søkefase til faktisk bestilling.
Last ned brosjyre

Tid for Tjenester

Ingen bransje har større behov for informasjon enn de som selger tjenester. Kunder søker lenge etter detaljer som fører til en beslutning.
Last ned brosjyre

Tid for Telecom

Tilbydere av telecom kan nå identifisere publishere som kan nå kunder tidlig i søkefasen, og belønne dem deretter.
Last ned brosjyre

Tid for Shopping

Vår portefølje med aktive og mangesidige publishere som promoterer alt fra mote til husholdningsapparater, er tilnærmet uendelig. Belønn publishere for deres innsats med å informere og motivere forbrukere.
Last ned brosjyre

Tid for Finans

Et rikt utvalg finansielle produkter krever forbrukere som er sikre og velinformert. De påvirkes av nyhetsbrev og anmeldelser. Veien til et kjøp er fleksibel og går via mange kanaler.
Last ned brosjyre

Byråer

Er du på jakt etter målbare resultater for merkevarer du representerer? «Real Attribution» gir annonsører muligheten til å vektlegge de elementer som teller mest når det gjelder avkasting.
Ta kontakt!

Komme igang

Sett mål og still inn din modell
Øk den relative betydningen til publishere i spesifikke kategorier, ved å vektlegge deres posisjon i belønningsmodellen. Sammen med din AM finner du en belømnningsmodell som passer overens med dine mål.
Kommuniser til din publishere
Når du har modifisert din modell og er klar for lansering, sørg for at dine publishere får vite det! Du har et enormt konkurransefortrinn! Dine viktige publishere vil raskt se økende ROI, sør for at de gir full gass for best resultat.
Følg med og optimaliser
TradeTracker lar deg utvide modellen med viktige parametere, f.eks. mulighet for å legge til CPC og CPM for utvalgte publishere. Nå kan du virkelig maksimere din kampanjes resultater.

Vil du være på revolusjonen?