Real Attribution-modellerne

Real Attribution er designet til at give annoncører fuld kontrol til at optimere deres kampagner ved at belønne alle publishers involveret i konverteringsstien. Uanset om de er initiator, assist eller converter. Fem solide attribution-modeller og en tilpasset løsning giver annoncører mulighed for at afveje hvilke elementer, der tæller, i forhold til at optimere resultater for mere inspirerende og attraktive kampagner og for at belønne publishers hensigtsmæssigt.

Sidste touchpoint

Sidste touchpoint

Den traditionelle sidste-touchpoint-får-det-hele-model. Kan nemt tilpasses ved at bruge undtagelser for bestemte sidetyper og egner sig bedst ved direkte købstransaktioner.
Første touchpoint

Første touchpoint

Første touchpoint får det hele. En brugbar model, når du ønsker at fokusere på at genere mere trafik og omtale fra publishers med stor rækkevidde. En rigtig god strategi for brands med spirende brand-værdi.
Lineær model

Lineær model

En model, som belønner alle involverede publishers ligeligt, hvilket egner sig godt til kampagner, som kræver forbrugerinteraktion gennem hele købsfasen.
Tidsforfald

Tidsforfald

Denne model belønner publishers i højere grad, hvis deres touchpoints ligger tættere på konverteringen, og viser sig konsekvent at være den mest egnede model for prisfølsomme produkter og korte kampagner.
Positionsbaseret

Positionsbaseret

En brugbar model, hvis du både sætter pris på publishers, der introducerer dine kunder til dit brand, og de, som giver det sidste skub. Egner sig godt til kampagner med en længerevarende beslutningsproces.
Skræddersyet model

Skræddersyet model

Skab en skræddersyet model og læg vægt på de elementer, der tæller. Du kan finjustere din model og tilføje undtagelser og egne kanaler, alt fra markedssegment til sidetype eller kategori.

En kraftfuld skræddersyet model

Læg vægt til de komponenter, der er vigtigst for dig, og skab din egen skræddersyede model. En kraftfuld løsning, som gør det muligt at belønne værdiskabende individuelle websites eller kategorier baseret på den tilføjede værdi, der skabes via deres publisher-aktiviteter. Definér hvilke elementer du vil inkludere og deres relative værdi, så de er på linje med dine kampagnemålsætninger.

Position

Time-Decay
Linear
Position Based

Positionselementet

Ved at lægge vægt på positionselementet vil dine publishers blive tildelt en del af den totale kommission for deres rolle som henholdsvis initiator, converter og assist i transaktionen.

Type

Blogs
Price Comparision
Content
Voucher
Cashback

Typeelementet

Typeelementet tildeler en del af kommissionen baseret på den relative vægtning af involverede sidetyper. Det gør det muligt at prioritere specifikke typer af websites over andre uden at være nødt til at udelukke bestemte publishers.

Category

Fashion
Travel
News
Financial
Other

Kategorielementet

Nå ud til dine publishers’ publikum på optimal facon ved at vægte deres kategorier relativt i forhold til hinanden. Skab en attraktiv model for de publishers, der matcher den definerede målgruppe.

En typisk kunderejse

Forbrugere interagerer med forskellige publishers gennem deres konverteringssti, og med Real Attribution kan disse publishers’ indsats nu blive belønnet på passende vis. Det skaber mere promovering og bedre resultater.

Nye kanaler, højere omsætning

Performance marketing går ud på at aflønne publishers’ involvering på baggrund af performance, men som markedet fungerer, er det normalt sidste klik, der får al kommissionen. Indtil i dag. Ved at fordele kommissionen på flere touchpoints skaber det banebrydende muligheder for brand-eksponering, mens enhver involveret publisher bliver berettiget til kommission.

Forbedr resultater

Ved hjælp af Real Attribution forbedres dine publishers’ ROI, hvilket fører til, at de dirigerer mere trafik og flere transaktioner til dine kampagner.

Fair belønning

Giv dine publishers en fair belønning for deres promotions. De arbejder hårdt på at generere transaktioner, og Real Attribution sikrer, at de får en god belønning.

Tilskrevet værdi

Du har fuld kontrol til at fordele dine samlede salgsudgifter mellem specifikke kategorier, positioner eller kanaler inklusive display.

Fuld gennemsigtighed

Ved at indarbejde forskellige elementer kan du forbedre din attribution-model lige så meget, som du ønsker, uden at gå på kompromis med gennemsigtigheden på hverken publisherens eller annoncørens sider.

Styr på industrierne

Det er tid til at rejse

Det er tydeligt, hvordan hver publisher i den typiske konverteringssti spiller en rolle med deres bidrag fra den oprindelige orienteringsfase frem til det øjeblik, hvor ferien bookes.
Download Brochure

Her er kyndig service

Ingen andre industrier har brug for at levere lige så meget information som serviceindustrien. Deres kunder bruger lang tid på at søge efter detaljer, der gør dem i stand til at tage en beslutning.
Download Brochure

Lad os tale om telekom

Telekomannoncører kan nu identificere affiliates med potentiale til at nå ud til kunder tidligt i orienteringsfasen og belønne dem derefter.
Download Brochure

En ren shoppingoplevelse

Fra mode til husholdningsapparater – gruppen af meget aktive publishers, der anvender en bredere række af koncepter er nærmest uendelig. Beløn disse publishers for deres indsats med at informere og tilskynde forbrugerne til køb.
Download Brochure

Finans med kvalitetsfokus

En bred vifte af finansprodukter kræver velinformerede og selvsikre kunder. De bliver ofte påvirkede af e-mails og anmeldelser, og deres konverteringssti er fleksibel og involverer mange kanaler.
Download Brochure

Bureauer

Vil du gerne levere ægte performance til de brands, som du repræsenterer? Real Attribution giver annoncører magten til at lægge vægt på de elementer, der genererer mest værdi og højest omsætning.
Tag kontakt!

Kom i gang

Sæt dine mål og definér din model
Øg den relative betydning af publishers, der falder inden for specifikke kategorier, ved at øge deres vægtning i attribution-modellen. I samarbejde med din account manager kan du definere attribution-modellen, så den passer perfekt til dine målsætninger.
Tag kontakt til din publisher-base
Når du har defineret din model og er klar til lancering, skal du sikre dig, at dine publishers er informeret. Her har du en konkurrencemæssig fordel! De publishers, som du anser som vigtige, vil hurtigt opleve et øget ROI – så vær sikker på, at de er klar til at give din kampagne de bedste betingelser for succes.
Overvåg og optimér
TradeTracker giver dig mulighed for at forbedre din attribution-model med spændende nye elementer, såsom mulighed for at tilføje et CPC- eller CPM-komponent til udvalgte publishers, så du virkelig kan maksimere din kampagnes effektivitet.

Klar til at blive en del af revolutionen?