Modely Reální Atribuce

Reální Atribuce vznikla proto, aby Inzerenti měli plnou kontrolu nad optimalizaci kampaně díky možnosti distribuce odměny pro všechny Affiliate partnery, kteří přispěli ke konverzi na konverzní cestě. Bez ohledu na to jestli inicjují, asistují nebo konvertují transakce. Pět atribučních modelů a nestandardní nastavení umožňuje Inzerentům posílit nejcennejší kanály a propagační nástroje. Pokud jsou Affiliate partneři spravedlivě odměňovani, koncový výsledek je maximalizovány.

Poslední Kliknutí

Poslední Kliknutí

Tradiční model, ve kterém poslední touchpoint obdrží celou provizi. Umožňuje plnou konfiguraci a přidaní výjimek pro konkretní typy webů.
První Kliknutí

První Kliknutí

První touchpoint obdrží celou provizi. Užitečný, pokud cílem kampaně je zvýšení propagace díky Affiliate partnerům s širším dosahem. Perfektní řešení pro značky se zájmem o propagaci svého brandu.
Lineární model

Lineární model

Model, ve kterém stejnou odměnu dostane každý Affiliate partner na konverzní cestě. Bude vhodný pro kampaně, které vyžadují interakce s klientem na celé konverzní cestě.
S poklesem v čase

S poklesem v čase

Model, ve kterém touchpointy nejblížší konverzi dostanou největší odměnu. Doporučeno v případě produktů citlivých na změnu ceny a krátkodobých akcí.
Na základě pozice

Na základě pozice

Užitečný, pokud se chcete postárat o Affiliate partnery, kteří jsou schopní seznámit kienta se značkou a také o ty, kteří vyvolávají impuls k nákupu. Ideální pro kampaně s produkty, které výžadují delší rozhodovací proces.
Nestandardní model

Nestandardní model

Vytvořte si vlastní model, který se bude perfektně hodit a klást důraz na vybrané prvky. Od segmentu trhu, až po typ stránek a kategorie - budete moci přizpůsobit model a přidat vlastní kanály a výjimky.

Spolehlivý nestandardní model

Vytvořte si ideálně přizpůsobený model, ve kterém je hlavní důraz kladen na klíčové elementy. Zvolte prvky, které chcete zahrnout a nastavte jim hodnotu v souladu s cíli kampaně. Přidejte dodatečné podmínky distribuce provize pro konkretní typy webů nebo kategorií s ohledem na jejich přidanou hodnotu.

Position

Time-Decay
Linear
Position Based

Element Pozice

Díky přidaní hodnoty k pozici na konverzní cestě, Affiliate partneři obdrží konkretní část provize za svoji roli: kanál, který zahajuje platbu, asistuje a konvertuje.

Type

Blogs
Price Comparision
Content
Voucher
Cashback

Element Typu

Pomocí tohoto nastavení můžete připsat zásluhy na získání konverze konkretním typům webů. Toto řešení umožňuje stanovit priority pro jednotlivé typy webů, aniž by bylo nutné vylučovat ostatní Äffiliate partnery.

Category

Fashion
Travel
News
Financial
Other

Element Kategorie

Optimalizujte dosah u content Affiliate partnerů díky možnosti připsání správné hodnoty jednotlivým kategoriím stránek. Vytvořte atraktivní model pro Affiliate partnery, kteří se zaměřují na konkretní cílovou skupinu.

Typická nákupní cesta zákazníka

Zákazníci během nákupu navštěvují portály různých Affiliate partnerů. Díky Realní Atribuce podíl zásluh na konverzi je spravedlivě přiřazen. Výsledkem je větší propagace a lepší výkon.

Nové kanály, větší příjem

Ve výkonnostním marketingu jde o odměňovaní Affiliate partnerů podle jejich podílu. Do dneška provize byla učtovaná pouze za generovaní transakce “last click”. Připsání provizí k několika touchpointům v affiliačním programu otevírá nové možnosti propagace značky a každý aktivní Affiliate partner obdrží odměnu.

Růst zisku

Díky atribuce hodnota ROI (návratnost investic) Affiliate partnerů roste, co je motivuje k intenzivnější propagaci, generovaní provozu a transakcí.

Férový Podíl

Poskytněte spravedlivou odměnu pro všechny Affiliate partnery, kteří se zúčastnili v propagaci kampaně. Pouze Reální Atribuce umožňuje spravedlivou odměnu.

Přidaná Hodnota

Máte plnou kontrolu nad distribuci provizí mezi jednotlivé typy a kategorie webů a jejich pozicí (včetně kanálu display).

Plná transparentnost

Testujte různé scénáře a projtektujte ideální model. Přidejte nové elementy, bez porušení transparentnosti.

Know-how

Přišel čas na cestování

Zdá se jasné, že každý Affiliate partner na typické konverzní cestě hraje důležitou roli - od zahajení v první fázi planování až do objednání výletu.
Stáhni brožuru

Profesionální Služby

Proces rozhodovaní v oblasti služeb je velmi složitý a vyžaduje spoustu informací. Klienti traví čas na hledání informací, které jim umožní se rozhodnout.
Stáhni brožuru

Pobavme se o telekomunikaci

Mobilní Afiláky mají možnost identifikovat partnery, kteří mohou dosáhnout klienty na začátku nakupní cesty a správně je odměnit.
Stáhni brožuru

Dobré Zážitky z nákupu

Od módy až pro domácnost. Pula aktivních Affiliate partnerů, kteří využivají různé metody propagace je téměř nekonečná. Můžete odměnit Affiliate partnery za jejich podíl na konverzní cestě.
Stáhni brožuru

Vysoká Kvalita ve finanční oblasti

Široký výběr finančních produktů přiláká vzdělané spotřebitele, kteří často rozhodují pod vlivem e-mailů a komentářů, vzhledem k tomu jejich cesta k nákupu zahrnuje různé kanály.
Stáhni brožuru

Agentury

Chcete zajistit skutečnou efektivitu značek, které zastupujete? Atribuce dává Inzerentům reálnou možnost ustanovit nejdůležitější elementy, ktere vedou ke generovaní transakcí.
Kontaktujte nás

Začněte

Určete cíle a definujte svůj model
Navyšte závažnost Affiliate partnerů, kteří patří k jednotlivým kategoriím díky Reální Atribuci. Spolupracujte s Account Managerem, který Vám pomůže zvolit ideální atribuční model.
Spojte se s Affiliate partnery
Ve chvíli kdy zvolíte svůj atribuční model a provedete implementaci, informujte Affiliate partnery. Máte skutečnou konkurenční výhodu! Kličové Affiliate partnery rychle zvýší ROI - ujistite se, že zapojili do kampaně.
Monitorujte a optimalizujte
TradeTracker umožňuje přidat dodatečné možnosti ke atribučnímu modelu, na příklad přidaní provize CPC nebo CPM pro jednotlivé Affiliate partnery aby se zvětšoval jejich podíl zásluh na konverzi.

Připraveni se připojit ke revoluci?